Personální Desatero pro rok 2018

Opět se scházi rok s rokem a pomalu ale jistě začíná bilancování ve všech oblastech, včetně té personální. Jaký byl uplynulý rok ? Co se podařilo a co ne ? Přinesl nám v personální oblasti něco nového, nečekaného ? Jak toho do budoucna využít anebo jak se co nejlépe z roku 2017 poučit ?

Ve sváteční a uspěchané atmosféře adventně-spotřebitelského času jsem se také já na chvíli zastavil, ohlédl zpět, podíval dopředu a provedl několik jednoduchých analýz. A dovoluji si zde předložit k zamyšlení a posouzení jakési Personální Desatero retailového dodavatele pro rok 2018.

1/  Stanovte správnou personální strategii a taktiku pro přehřátý trh

Český pracovní trh je přehřátý a lidí je nedostatek. Nic nenasvědčuje tomu, že by se v blízké budoucnosti tato situace měla změnit. Strategie a taktika personální práce se tomu musí přizpůsobit, hlavně v oblasti struktury odměňování a na míru šitých  individuálních nepeněžních zaměstnaneckých výhod.  Hlavním cílem bude udržet a neztratit talenty a zaměstnance s klíčovými znalostmi a zkušenostmi a vyztužit řady zaměstnanců cílenými a přesně strukturovanými náborovými akcemi, ať už půjde o přijetí jednotlivce nebo skupiny zaměstnanců.

2/  Soustřeďte se na zajištění organizačních znalostí a zkušeností

V období přehřáté ekonomiky není hlavním úkolem vymyslet jak růst. Příležitostí k růstu byznysu je dost, ale problémem je umět je správně využít, případně stanovit si správné věcné a časové priority. V ekonomice roku 2018 bude 99% práce realizace a organizace a pouze 1% vymýšlení nových motorů růstu. Důležité bude zajistit dostatek schopných organizátorů rozumějících dané problematice, kteří budou schopni zkoordinovat sehraný a hladký výkon práce mnoha zaměstnanců z různých oddělení firmy.

3/  Upevněte znalosti v oblasti trade-marketingu

Zcela schválně zde říkám v trade-marketingu a nikoli v oblastech  „vyspělejší“ marketingové práce s retailovými řetězci, jako je category captainship. Rozhodující nebude prosadit u retailových zákazníků svou vizi byznysu pro rok 2018, podpořenou mnoha profesionálními analýzami, grafy a čísly. Klíčové bude porozumět přesně strategii a problémům retailového zákazníka roku 2018 a nabídnout mu produkty ze „sladkého bodu“, tj. místa, kde se jeho problémy protnou s možnostmi a schopnostmi dodavatele. K tomu nemusí být dodavatel číslo jedna v dané kategorii byznysu, ale potřebuje manažerské znalosti a zkušenosti s mapováním slabých míst v jinak silných strategiích jeho retailových zákazníků, tedy mnohem obyčejnější trade-marketing. Kariérní přestupy mezi odděleními jsou zajímavou možností, jak tyto znalosti a zkušenosti vyztužit.

4/  Věnujte pozornost vašim Millenials zaměstnancům

Ano, toto bude v roce 2018 doslova životní nutnost. Generace „mileniálů“ se bude stále více dostávat ke kormidlům byznysu a života vůbec. Pokud si je neudržíte, neznamená to ještě nutně, že váš byznys ztratí budoucnost. Rozhodně však ta budoucnost bude o mnoho dražší, až jednou nastane. Dvě věci jsou nejdůležitější pro udržení „mileniálů“ : jejich motivace, která je vyživovaná velmi častou a neformální zpětnou vazbou od nadřízeného a spolupracovníků a férovým odměňováním, a zajištění dostatku času a společenského prostoru uvnitř firmy pro osobní reálné kontakty s ostatními zaměstnanci. Protože ač se o „mileniálech“ traduje, že to jsou internetoví fanatici téměř neschopní normálního života, tak opak je pravdou : velmi si přejí být samostatní a ostře pociťují nedostatek společenských kontaktů.

5/  Zajistěte manažerům „zaměstnaneckou svobodu“ k výkonu práce

Zvláště v období přehřáté ekonomiky a růstu je třeba se na všech úrovních řízení a práce oprostit od mikrokontroly a detailního sledování činnosti zaměstnanců. Co je důležité je sledovat výsledky práce a nikoli práci samotnou a poskytnout tak všem manažerům dostatečně velký prostor osobní manažerské svobody pro výkon jejich práce. Jako bonus obdrží zaměstnavatel zvýšenou motivaci a loajalitu všech svých manažerů, zvláště pak těch nejlepších, což v kombinaci s jejich zvýšeným sebevědomím a odvahou nést rizika samostatného rozhodování povede k ještě lepším výsledkům. Je neoddiskutovatelným klíčovým úkolem personalistů v roce 2018 znovu a znovu obracet pozornost vrcholového managementu firmy k tomuto bodu.

6/  Podpořte svoji „první linii“

Pamatuji si, jak mi jeden personalista ukázal v den mého nástupu do práce organigram oddělení, které jsem měl převzít, a jednu po druhé mi vysvětlil obsah práce každé jednotlivé pozice v tomto oddělení  a důležitost jejich profesionální souhry a spolupráce, kterou jsem já měl za úkol odteď řídit. Pak vzal do ruky organigram celé firmy a ukázal mi také ten, s pozicí Generálního Ředitele úplně nahoře. A pak tento organigram otočil vzhůru nohama, abych „vizuálně pochopil“, že nejblíže k dění na trhu není a nejlepší informace o něm nemá Generální Ředitel, ale manažeři obchodního oddělení a prodeje, tedy oddělení, jež jsem měl převzít jako obchodní ředitel. Na přehřátém trhu roku 2018 bude podpora „první linie“ byznysu, tedy obchodních manažerů a prodejců, klíčovým úkolem každého personalisty. Ať už půjde o udržení nejlepších zaměstnanců, nábor nových, trénink a koučování nebo vytvoření motivujících a pozitivních pracovních podmínek. První linie bude v roce 2018 na „horkém“ trhu v „horké“ bitvě.

7/  Pracujte jako šachový velmistr

Stejně jako on ani vy nejste nějakou jednotlivou figurou na šachovnici, které někdo dá pravidla a ona se jimi potom řídí. Jste-li jezdec, skáčete po šachovnici do tvaru velkého tiskacího písmene L a nemůžete si pomoci, nemůžete jinak.  Jste-li šachový velmistr nebo personalista, je vaším úkolem něco úplně jiného: nejprve vybrat a rozestavit správné figury, zvládnout dobře zahájení partie a zkušeně všechny figury vést a koordinovat na cestě k vítěznému konci. Pro horký rok 2018 je více než kdy jindy potřeba si tuto pravdu uvědomit: byznys je o řízení lidí, nikoli o řízení věcí. Obracejte tedy pravidelně pozornost vrcholového managementu nebo majitele k tomuto bodu.

8/  Zajistěte se proti rizikům

Proti známým nebo aspoň předvídatelným rizikům, samozřejmě. Nikdo nezná způsob, jak se efektivně zajistit proti riziku „černé labutě“. Rok 2018 bude turbulentní po všech stránkách, dopad a vliv možné nestabilní politické situace nevyjímaje. Řízení byznysu v tomto roce rozhodně prospěje, když si na jeho začátku personalista sestaví seznam možných předvídatelných rizik v personální oblasti a vypracuje alternativní scénáře jejich řešení, pokud by nastaly. Protože když potom skutečně nastanou, nebude čas na hledání variantních řešení. Obávám se, že nebude čas na nic jiného, než na nutnou a nezbytnou improvizaci. A ta může, ale také nemusí vyjít – se všemi důsledky, které to pro rok 2018 a pro budoucnost byznysu může mít.

9/  Připravte se na příchod I-retailerů

I-retailer, neboli integrovaný retailer, kombinující kamenný retailový obchod s internetovým „on-line“ obchodem, už není budoucností. Letošní akvizice moderního amerického retailového řetězce Whole Foods internetovým retailerem Amazon.com za 13.7 miliardy dolarů vytvořila prvního gigantického I-retailera. Vstup tohoto modelu na český trh se dá očekávat co nejdříve, ať už bude mít jakoukoli právní či organizační formu. Personalista dodavatele v roce 2018 určitě udělá dobře, když navrhne vrcholovému managementu nebo majiteli firmy udělat si řádnou inventuru znalostí a zkušeností nutných pro získání co nejlepší dodavatelské pozice u tohoto nového modelu retailera, hlavně pak v oblasti logistiky a IT technologií nutných pro jeho zákaznický servis.

10/  Relaxujte a dobíjejte po práci baterky

Nikdo není dokonalý a pro personalistu to platí dvojnásob. Aktivně odpočívejte i pasivně relaxujte, protože nesete na svých ramenou tíhu problémů svých i všech zaměstnanců, současných i budoucích. A to není málo, takže bez dobré kondice, rozvážného a klidného přístupu a duševní pohody – která se dá také získat pravidelným čtením personální rubriky Retail News nebo článků na www.tristiri.cz – byste mohli být v horkém roce 2018 doslova ztraceni ve zmatku. Ale protože jste došli při čtení tohoto článku až sem, tak pevně věřím, že k tomu nedojde.

Veselé Vánoce a Šťastný a Úspěšný Nový rok 2018 !

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.