Co je povoleno

Publikováno

Pravidla pro používání našeho obsahu

Dan, Tomáš a Miro (dále jen „TřiŠtíři“) vlastní obsah tohoto webového portálu, s výjimkou tzv. „příspěvků hostů“, o kterých bude řeč níže. Máme vlastnická práva na tento obsah a chtěli bychom zajistit správnou rovnováhu mezi širokou distribucí našeho obsahu a ochranou našich práv duševního vlastnictví. Děkujeme za dodržování těchto pravidel.

Bez našeho dovolení

Kdokoliv má možnost bez našeho dovolení na následující:

  • Sdílet link na tento web nebo jakýkoliv článek na tomto webu.
  • Vybrat a použít méně než 100 slov původního, souvislého textu na jakémkoliv jiném webu za předpokladu, že bude uveden link na náš původní článek.
  • Vytisknout naše články v nezměněné a obsahově jakkoliv needitované podobě, okopírovat je a použít k interní distribuci ve své společnosti nebo organizaci, rovněž za předpokladu, že bude uveden zdroj.
  • Vytiskout naše články v jakékoliv nekomerční publikaci (například firemní zpravodaj, školní text, atd.), za předpokladu, že text bude obsahovat: „© 2016, TřiŠtíři. Veškerá práva vyhrazena. Původně uveřejněno na www.tristiri.cz“

 

Pouze s naším dovolením

Pro následující je třeba získat naše výslovné, písemné povolení:

  • Použití jakéhokoliv obsahu pro komerční účely, včetně prodeje nebo licencí našeho tištěného nebo elektronického obsahu.
  • Úpravy, změny nebo rozšiřování našeho obsahu.

 

Re-publikování a překlady

Nepovolujeme jakékoliv veřejné re-publikování našeho obsahu kromě výjimek uvedených v odstavci „Bez našeho dovolení“ výše. Nepovolujeme publikování, zobrazování našeho obsahu v jakékoliv podobě, včetně elektronické, modifikování nebo vytváření jakýchkoliv derivátů našich textů v jejich úplné nebo částečné verzi bez našeho výslovného a písemného souhlasu.  Rovněž tak nepovolujeme překlad našeho obsahu a textů v jakékoliv úplné nebo částečné verzi do jiného jazyka bez našeho výslovného, písemného souhlasu a našeho písemného odsouhlasení finální cizojazyčné verze před jejím jakýmkoliv použitím.

 

Příspěvky hostů

Bloggeři, kterým umožníme publikovat jejich články na našem webu si ponechávají autorská práva ke svým článkům. Výše uvedená pravidla ovšem neplatí pro tyto příspěvky hostů. Veškerá další publikace nebo používání jejich obsahu musí být povolena přímo jimi, je třeba se na ně obrátit přímo. TřiŠtíři neposkytují zprostředkování těchto kontaktů a žádným způsobem neodpovídají za obsah hostujících bloggerských článků.

Různé

Veškerá autorská práva vyhrazena (C).

Otevřením hlavní strany webu každý uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto podmínek („Co je povoleno“ a „Všeobecné smluvní podmínky“) a vyjadřuje tím svůj souhlas a závazek se těmito podmínkami řídit.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na nás obrátit: tristiri@tristiri.cz.