Vyrobit není problém

Zažil jsem to nedávno na vlastní kůži. Potřebovali jsme do jednoho závodu pořídit novou plničku s velmi specifickými a přesně zformulovanými parametry jejího fungování. A světe div se ! Nenašli jsme jediného výrobce potravinářských strojů v celé Severní Americe, který by něco takového byl schopen a ochoten vyrobit. Nevadí, řekli jsme si. Prý v Číně se dneska vyrábí vše, tak se podíváme do Asie.. Zase nic! Ani v Číně, ani v Japonsku, ani nikde jinde v Asii. Evropa byla naše poslední šance. Nakonec nám nepomohla ani stará dobrá Evropa, ale ne zas tak docela. Nakonec se jedna německá firma rozhodla tuto výzvu přijmout a začali stroj vyvíjet. Po několika letech jsme byli nuceni nedokončenou plničku převézt do Ameriky a ač nejsme žádní strojaři, dokončit její konstrukci vlastními silami přímo u nás na závodě. Peníze nebyl problém. Znalosti a know-how na straně strojařských firem byl.

Učí se to ještě poořád snad na všech kursech marketingu: pamatujte si, že není umění vyrobit, ale prodat. Neznám snad větší marketingový nesmysl, než je tahle věta. BS, neboli „bullshit“, řekl by Američan. Kdekdo chce dnes prodat kdeco, rozum zůstává stát, a taky se to nakonec většinou i podaří, za pomoci všech Big Dat, multikanálové komunikace, cenových slev, balení nekvality do blyštivých obalů, promočních bomb a čeho všeho ještě. Prodáváme „THINGS“ i „THINKS“, ale jaksi při tom zapomínáme, že na rozdíl od zboží „THINKS“ se zboží „THINGS“ musí nejdříve vyrobit.

Snad není tak zle, řeknete si možná. Nepřehánějte tady. Vždyť moderní automatizované provozy dnes vyrábějí ekonomicky efektivně téměř vše, na co si člověk vzpomene. Ano, ale systém již začíná skřípat a objevují se v něm první trhliny.

Vezměme si třeba pracovní trh. Ve většině vyspělých zemí je dnes konjunktura doprovázená velmi nízkou nezaměstnaností. „Nejsou lidi“ je heslo dne. V některých technických / ale i jiných / oborech je situace přímo katastrofální. Firmy se předhánějí v „přeplácení“ lidí, aby si zajistily kontinuitu znalostí, dovedností a potřebného know-how. Situace je o to horší, že v mnoha zemích již velmi brzy odejdou početné ročníky populace do důchodu / Japonsko, Německo, Česká republika, Čína /, a není, kdo by je nahradil. Mladá generace chce zachraňovat planetu, pracovat v IT a telekomunikacích, ráda kupuje výrobky které potřebuje, ale výroba jako zaměstnání jí moc nevoní. Představují si ji stále jako jakousi debilní práci u monotónně se posunujícího pásu z dob počátků Taylorovy strojové výroby. I když nic není při dnešní úrovni automatizace a robotizace více vzdáleno realitě.

Takže si to pěkně shrňme: nejenže ve výrobě chybějí lidi s potřebnými znalostmi, ale v blízké budoucnosti jich jetě rapidně ubude. Už nyní firmy „látají“ výrobu jak můžou, aby ji jenom udržely v chodu. Znám podniky, které v důsledku nedostatku lidí ve výrobě nebo nedostatku kvalifikovaných sil nutných pro její řízení byly nuceny výrobu zastavit. „Záplatování“ míst ve výrobě lidmi s nedostatkem znalostí a zkušeností / a to na všech úrovních, od údržbáře až po ředitele závodu / vede ve finále ke zvýšení zmetkovitosti, prostojům , vyšším nákladům a ztrátám pozic na trhu. Značka a celý model byznysu je ohrožen. Pokud není co prodat, pak umění prodat nikomu nepomůže. A člověk se „THINKS“ nenají, potřebuje pro to „THINGS“.

Téměř všichni personalisté dnes potvrzují, že klíčovým problémem je dnes udržení, získání a rozvoj kariéry osob, které mají know-how nutné pro výrobní čínnosti anebo mají s výrobou zkušenost. Začíná se vytvářet oblast personalistiky, kterou nazývým „H.R. Marketing“: pracovní pozice ve firmě je její „produkt“ a k zaměstnancům se chová podle zásad marketingového mixu jako ke spotřebitelům.

K základním pěti „P“ marketingového mixu se tak přidalo jakési šesté „P“, Personál. Vidím tento přístup v personálním řízení akcelerovat všude, kam se ve výrobě podívám. A domnívám se, že to je jaksi za pět minut dvanáct, protože se zdá, že v blízké budoucnosti budeme mít spíše problém vyrobit, než prodat, a kdo dokáže vyrobit bude mít nepřehlédnutelnou konkurenční výhodu v celém dodavatelském řetězci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *