Miro v RetailNews

Zastavil jsem se v Praze a promluvil na Retail Summitu 2017 před více než tisícovkou účastníků. Své vystoupení jsem shrnul i v textu, který vyšel v odborném časopise RetailNews.

Zdůraznil jsem, že mnohé české firmy a jejich manažeři mají ke globálnímu trhu jaksi ambivalentní, sladkokyselý vztah: nesmírně je lákají možnosti, které by tento trh pro jejich byznys mohl představovat a zároveň je děsí rizika vyplývající z jeho odlišnosti od známého trhu domácího. Ač se to může zdát poměrně troufalé, na základě svých vlastních zkušeností mohu říct, že i menší podnik může na globálním trhu uspět, bude-li řídit své podnikání na něm podle několika málo prověřených principů.

Tisícovka obchodníků a výrobců na pražském Retail Summitu 2017 pozorně poslouchala, jak uspět na globálním trhu

Mezi nejdůležitější principy patří zcela určitě originalita přístupu ke globálnímu trhu. Snaha o jakékoli kopírování firem, které již úspěchu na něm dosáhly, je téměř jistou cestou ke katastrofě. Aby byla prodejní nabídka produktu ( nebo služby) na globálním trhu dlouhodobě udržitelná, musí být jedinečná a vycházet z dobře formulovaných a relevantních klíčových kompetencí, které si konkurence na globálním trhu nemůže hned tak rychle osvojit.

Velmi důležitý je pak samozřejmě i samotný způsob a moment vstupu na globální trh. K jeho úspěchu a následnému udržení pozice je potřeba mnohem více přípravy, než jen pouhé definování cílové skupiny zákazníků. Je potřeba jasně vyřešit takové otázky vstupu jako je geografická strategie, optimální způsob distribuce, závazek dlouhodobé strategie a podpory výrobku na trhu a způsob řízení rizik.

Celý text je k dispozici v RetailNews zde (na straně 20-21):

http://archiv.press21.cz/retailnews/2017/1-2/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *